Fyring og vedlikehold

  • Bruk tørr ved. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i ildsted og pipe/skorstein.
  • Tenn opp med papir og vedfliser, legg på grovere ved etter hvert. Benytt aldri impregnert, malt eller lakkert tre.
  • Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre.
  • Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.
  • Trekkventilen åpnes på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen.
  • Lukk døren når det brenner godt. Reguler varmeeffekten med trekkventilen.
  • Før du åpner døren, bør alltid trekkventilen åpnes slik at bålet/glørne tar seg opp. Deretter åpnes døren langsomt og eventuelle røykutslag unngås.
  • Fordel glørne over bunnen i ildstedet før du legger på ny ved.
  • Tømming av aske gjøres regelmessig. La 1 cm høyt askelag ligge igjen. Dette forenkler opptenningen. For mye aske gir varmetap.
  • Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved gir mest varme, minst sotdannelse og er mest miljøvennlig.

Kontroller ildstedet jevnlig:

Dør- og glasspakninger må være hele.Ved utskiftning skal ikke nye pakninger strekkes. Din Dovreforhandler har sett med pakningssnor og lim. Brennplater, rister og annen innmat må også være hele og riktig plassert.

Påse at ildsted og ovnsrør blir feiet rent for sot. Bruk røykrørsbørste eller lignende. Soten dyttes innover i røykgangen slik at den faller ned i skorsteinsløpet. Pass på at det ikke blir liggende sot på røykhvelv og innerst i røykkanalen. Rengjøring utføres før fyringssesongen starter.

Se etter at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved røykrør.

Dersom lakken blir misfarget, kan denne enkelt etterbehandles med original Dovre grå Thermoblack ovnslakk.

Glassdørene kan gjerne tørkes av etter hver gangs bruk. Fjern sot på glasset med et papir med vann, som dyppes i asken, tørk deretter av glasset med en ren klut eller papir. Tørk nedover glassene, for å holde disse rene, samtidig som denne luften blander seg med røykgassene og gir den beste forbrenningen. La peisbålet "dø ut" av seg selv. Ilden eller asken i ildstedet må aldri slukkes med vann eller lignende da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset. For å unngå at skorsteinen "suger varme" fra rommet, bør dørene lukkes før peisen forlates.

NB! Følg bruks- og monteringsveiledning for det aktuelle produktet.