Energimerking


Økodesignmerking betyr at produktene må oppfylle minstekrav knyttet til energi-effektivitet. Dette kalles krav til økodesign, og målet med disse er å redusere negativ miljøpåvirkning gjennom hele produktets livssyklus.

 

Dovre AS har drevet forskning og utvikling sammen med SINTEF Energi AS og Norges forskningsråd.

Dette forskningsarbeidet har ført til at Dovre i dag kan tilby noen av verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998.
De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn opptil 84 % av energien i veden til oppvarming av et rom. Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring.


Reell varmeavgivelse til rommet

En viktig del av arbeidet med å utvikle nye ovner er å finne løsninger som gjør at vedovnen som punktopp- varmingskilde fremdeles kan benyttes i morgendagens hus.
Den beste løsningen som vil kunne gi jevnere effekt tilført rommet og samtidig redusere utslipp er å øke ovnens varmelagringskapasitet.
ProduktEnergieffektivitetsmålingEnergiklasse
ROCK 350107A+
ROCK 350TB107A+
ROCK 350WB107A+
ROCK 500TB107A+
ROCK 500WB107A+
BOLD 300107A+
BOLD 400107A+
SENSE 103107A+
SENSE 203107A+
SENSE 303107A+
SENSE 403107A+
VINTAGE 30107,58A+
VINTAGE 35111,35A+
CINDERELLA L106,13A
PEGASUS101,78A
LEON CB/PB101,78A
LEON CB/WBB101,78A
SONATA104,25A
325CB108,45A+
525 CB /535 CB107A+
BOW105,55A
BOW/WB105,55A
BRUT104,1A
35 CB3102.7A
425 CB105,26A
250 CB(S)111,35A+
760 CB104,1A
40/45 CBS110,48A+
100/120 CBS101,2A
ZEN 100107,145A+
ZEN 102107,145A+
VISTA 600107A+
VISTA 700111,35A+
VISTA 800110,625A+
VISTA 900107A+
2575 /2576 / 2175101,06A
PHOENIX107A+
2200 CB99,75A