Meldeskjema og sjekkliste for montering ildsteder

Skjema for dokumentasjon av riktig montering av ildstedet.
Dette skjemaet er å anse som dokumentasjon på utført arbeid. Montør bekrefter ved signatur at arbeid er utført iht ildstedets egen monteringsanvisning, samt gjeldende lover og regler. Montør er ikke ansvarlig for endringer gjort ved fyringsanlegget etter sign. dato. HUSK! Les alltid bruksanvisningen før bruk av nytt ildsted. 

Skjema skal utarbeides/kopieres i 3 eksemplarer: et til huseier/oppdragsgiver, ett til lokale myndigheter/feiervesen og ett til eget arkiv. 

Last ned skjema i pdf-format for utfylling.