Driftsproblem

Fyll ut og send oss en henvendelse hvis du opplever problemer med drift av ditt ildsted
Kundeopplysninger
Forhandler
E-post
Driftsproblem
Hvem har montert ildstedet
Høy skog (trær) rundt huset)
Husets plassering
Er skorsteinen rehabilitert
Er veden tørr
Er skorsteinen rehabilitert
Selvmontert
Er ildstedinstallsjon innmeldt til feiervesenet
Er ildstedinstallsjon godkjent av feiervesenet
Foreligger det avvik/mangler i fra feiervesenet på skorstein eller ildsted
Ildstedtype