Dovres garanti

Informasjon om Dovres garanti
For å sikre riktig bruk og montering av ditt Dovre ildsted, anbefaler vi deg å lese manualen og vedlikeholdsinstruksjoner nøye.

Få din Dovrepeis installert (eller minst sjekket) av en godkjent installatør, som skal kontrollere om installasjonen oppfyller kravene vi har oppgitt i bruks- og monteringsanvisningen. Dovreforhandleren kan både være behjelpelig med gode råd vedrørende riktig valg av ildsted, og med å skaffe tilveie en kvalifisert installatør.

Hvis en feil likevel oppstår, gjelder følgende garanti-betingelser.


Garantiens varighet:

 • 5 år på utvendig støpejern som omgir deler som ikke kommer direkte i kontakt med brann.
 • 5 år for emaljert finish/overflate.
 • 2 år for mekaniske deler som håndtak, låsmekanisme og hengsler.
 • Glass og slitedeler, som innvendige brennplater, hvelv, fyrrist, bunnrist og kubbestopper, har en garantitid på 24 måneder fra kjøpsdato. Dette forutsetter riktig bruk av ildstedet.

Garantitiden for utvendig støpejern og emaljert finish utvides med 5 år hvis du fullfører online Garanti-sertifikatet,  innen 3 måneder etter kjøpet.

 
 • Garantiperioden starter fra dato på kjøpskvittering. Ta godt vare på denne.
 • Skade forårsaket under transport fra vårt lager til butikken dekkes bare når det har blitt rapportert innen 5 dager etter kvittering av mottak og påført pakkseddelen/fraktbrevet.
 • Garantien dekker ikke skader som måtte oppstå under transport fra butikk hjem til forbruker. Sjekk derfor ildstedet nøye før du tar det med fra butikken.
 • Garantien dekker ikke skade på ildstedet eller funksjonsfeil i følgende tilfeller:
 • Hvis installasjonen ikke har skjedd i henhold til installasjonsveiledning
 • Ved unormal bruk (se bruksanvisningen)
 • Ved feil vedlikehold
 • Skader forårsaket av eksterne forhold (elektrisk støt, lyn, brann, flom, overoppheting av peisen), under transport, lagring eller installasjon.
 • Hvis du har gjort endringer/modifikasjoner i ildstedet uten tillatelse fra Dovre.
 • Hvis du ikke kan presentere Garantisertifikat sammen med original, datert kjøpskvittering.
 • Bruk av uegnet brensel (rekved, impregnert treverk, bordkapp, sponplater etc.) og for fuktig ved. (maks. 20 % fuktighet) Online garanti sertifikatet må være fullført innen tre måneder etter fakturadatoen; deretter kan du dra nytte av ekstra 5 års garanti.


Krav om erstatning:

Melding om skade skal skje omgående – innen 5 dager – til den forhandleren hvor ildstedet ble kjøpt.

Klager blir bare tatt i betraktning hvis Reklamasjonsskjemaet blir fylt ut og sendt inn. Kopi av kjøpskvittering må følge vedlagt.

Produsenten kan om nødvendig forlange at deler eller hele produktet leveres forhandleren for videre befordring til produsent for kontroll og eventuell reparasjon. Garantien er begrenset til utskifting av deler som er funnet å være defekt. En eventuell erstatning av deler utvider ikke varigheten av den opprinnelige garantiperioden.

Ved reklamasjon kan Dovre AS forlange at skaden besiktiges av godkjent kyndig personell.

Det gis ingen garanti på driftsforstyrrelser som skyldes stedlige trekkforhold eller andre forhold som er utenfor Dovres kontroll.
Garantien omfatter ikke montering av tilleggsdeler for å utbedre denne type forhold. (For eksempel røyksuger)

Vi gjør oppmerksom på at ved bruk av uegnet brensel kan det lett oppstå overfyring (overopphetning). Ildstedet blir da utsatt for temperaturer som det ikke er beregnet for. Under overfyring kan det oppstå krakelering og misfarging av lakk og emalje, samt sprekk- dannelser i støpegodset. Overfyring kan i verste fall føre til husbrann.

Arbeidskostnader i forbindelse med utskiftinger og utbedringer av utvendige (ytre) deler av ovennevnte feil dekkes av Dovre AS i inntil 2 år fra kjøpsdato. Dette gjelder kun etter forhåndsavtale med Dovre AS.

Online garantisertifikat

Garantitiden for utvendig støpejern og emaljert finish utvides med 5 år hvis du fullfører online Garantisertifikatet innen 3 måneder etter kjøpet.