FAQ

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om peisovner, vedovner, peisinnsatser og vedfyring

Ildstedet ryker inn under opptenning og drift


De to vanligste feilene:

Undertrykk i rommet der ildstedet står, for lite lufttilførsel til rommet fordi huset er for tett.
Svar: Sjekkes enkelt ved å fyre med et vindu på vid gap i rommet. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler.

Undertrykk i rommet der ildstedet står. Kjøkkenvifte og /eller sentralt ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.
Svar: Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler i rommet.


Ryker ildstedet ditt fortsatt inn etter at du har sjekket ovenstående punkter? Sjekk videre.


1. Røykrør fra to ildsteder er tilsluttet skorsteinen i samme høyde.
Svar: Monteres om. To ildsteder tilknyttet samme røykløp må ha et nivåforskjell på minimum 200 mm mellom nedre kant av øvre røykrørsinnføring og øvre kant av nedre røykinnføring

2. Røykrøret heller nedover.
Svar: Røykrøret må flyttes slik at det er stigende fra ildstedet til skorsteinen på minimum 10 grader.

3. Feieluke i kjeller eller loft står åpen eller er defekt - skaper dårlig trekk.
Svar: Feieluker må alltid være lukket.Utette/defekte feieluker må skiftes.

4. Spjeld/trekkventiler eller dører på peiser/ildsteder som ikke er i bruk står åpne skaper dårlig trekk.
Svar: Steng spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke er i bruk.

5. Åpent hull i skorstein etter ildsted som er fjernet skaper dårlig trekk.
Svar: Hull må mures igjen.

6. Defekt murverk i skorsteinen, for eksempel utetthet rundt rørgjennomføringen og/eller ødelagte skillevegger mellom røykløp skaper dårlig trekk.
Svar: Tett og puss igjen alle sprekker og utettheter.

7. For stort tverrsnitt i skorstein. Liten eller ingen trekk. Sotdannelse på glass.
Svar: Skorsteinen må rehabiliteres.

8. For lite tverrsnitt i skorsteinsløpet skorsteinen klarer ikke å transportere all røykgass ut i fri luft.
Svar: Innstaller et mindre ildsted eller bygg ny skorstein med større tverrsnitt.

9. For kald skorstein. Utvendig skorstein eller skorstein som går gjennom høyt og kaldt loft, fører til liten eller ingen trekk.
Svar: Oppvarmes for eksempel med fyring i nedre feieluke eller oppe mot hvelvplaten inne i ildstedet med noen sammen -krøllede aviser.

10. For lav skorstein.
Svar: Øk skorsteinshøyden. Eldre uttette skorsteiner bør være over 4m fra røykrørsinnføring til topp utvendig skorstein,for å oppnå riktig trekkstyrke.


Ildstedet ryker inn når det er vind ute.


1. Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger, trær og lignende.
Svar: Forlenge skorsteinen. Eventuelt montere skorsteinshatt.

2. Rommet hvor ildstedet står kommer på lesiden i forhold til vinden.
Svar: Sørg for overtrykk i rommet ved for eksempel å åpne ventiler, vinduer etc. på vindsiden.

3. Turbulens rundt skorsteinen på grunn av flatt tak.
Svar: Øk skorsteinshøyden og eller monter skorsteinshatt. Alternativt skorsteinsvifte.


Ildstedet varmer for dårlig


1. Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen på grunn av lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk.
Vanskelig å regulere forbrenningen og brenselet brenner fort opp.
Svar: Eventuelle lekkasjer må tettes. Skrosteinstrekken kan reduseres ved hjelpe av en trekkbegrenser eventuelt spjeld.