Viktig å vite

Ettermontering av røykspjeld

Monteringsveiledning for ettermontering av røykspjeld i Dovre 1900 og 2000 CB

 1. Start med å ta ut hvelvplaten.
 2. Skru på en 8 mm mutter ca 10 mm ned på gjengestaget.
 3. Tre røykspjeldet på gjengestaget og skru på en ny mutter.
 4. Spjeldet må reguleres ut i ifra trekkforhold i skorsteinen, trekkforholdene varierer fra sted til sted. Det er derfor viktig at røykspjeldet ikke struper røykuttaket på peisen for mye under første gangs innjustering. 5. Sett inn røykspjeldet som vist på bildet.
 5.  I noen tilfeller må gjengestaget kappes på grunn av røykklokkens posisjon. Festebraketten kan festes hvor som helst i kanten på hvelvplaten.
 6. Tenn på en par avissider for å kontrollere om røyken siver ut av døråpningen. Dørene skal stå åpen under denne testen. Klarer ikke skorsteinen å trekke unna røyken må røykspjeldet reguleres lengre ned på gjengestaget.
 7. Når røykspjeldet er innjustert skal muttrene strammes til.
 8. Fyr opp i peisen. Når skorsteinen og peisinnsatsen er varm kan dørene åpnes for å kontrollere om innreguleringen av røykspjeldet er riktig. Kommer det ut røyk må spjeldet reguleres ned. Trekkes røyken ut kan spjeldet reguleres opp
Last ned PDF
 

Monteringsveiledning for ettermontering av røykspjeld i Dovre 2200 CB

 1. Løft ned hvelvplate.
 2. Bor et 5 mm hull i kanten av røykklokka og kransen som røykklokken er festet til, bilde nr. 1. Bor deretter opp det 5 mm hullet til 8 mm.
 3. Skru på en 8 mm mutter ca 10 mm ned på gjengestaget, bilde nr. 2.
 4. Tre røykspjeldet på gjengestaget og skru på en 8 mm mutter, bilde nr. 2.
 5. Spjeldet må reguleres ut i fra trekkforhold i skorsteinen, trekkforholdene varierer fra sted til sted. Det er derfor viktig at røykspjeldet ikke struper røykuttaket på peisen for mye under første gangs innjustering. Sett inn røykspjeldet som vist på bilde nr. 2.
 6. Skru på en 8 mm mutter ca 20 mm opp på gjengestaget, bilde nr. 3.
 7. Sett hvelvet på plass.
 8. Plasser festebraketten på hvelvplaten. Plasseringen av festebraketten bestemmes av gjengestagets posisjon. I noen tilfeller må gjengestaget bøyes for å treffe hullet i festebraketten. Festebraketten kan festes hvor som helst i kanten på hvelvplaten.
 9. Lås av mutrene på røykspjeldet og plasser gjengestaget i festebraketten og skru inn den 8 mm bolten i festebraketten, bilde nr. 3.
 10. Skru inn den siste 8 mm mutteren på gjengestaget og reguler inn røykespjeldet og festebraketten, skru til mutter og bolt i festebraketten.
 11. La peisdøren stå åpen, tenn på en par avissider for å kontrollere om skorsteinen trekker røyken ut av peisen. Klarer ikke skorsteinen å trekke røyken ut må røykspjeldet reguleres lengre ned. Er forholdet det motsatte kan røykspjeldet justeres motsatt. Røykspjeldets innjustering kan også kontrolleres som beskrevet overfor under vanlig drift.
 12. Peisinnsatsen må avkjøles før eventuell ny justering av røykspjeldet foretas.
Last ned PDF
 

Monteringsveiledning for ettermontering av røykspjeld i Dovre 2300 CB

 1. Start med å borre et 5 mm hull i kanten av røykklokka og kransen som røykklokka er festet til, bilde nr. 1. Bor deretter opp det 5 mm hullet til 8 mm.
 2. Skru på en 8 mm mutter ca 10 mm ned på gjengestaget, bilde nr. 2.
 3. Tre røykspjeldet på gjengestaget og skru på en 8 mm mutter, bilde nr. 2.
 4. Spjeldet må reguleres ut i fra trekkforhold i skorsteinen, trekkforholdene varierer fra sted til sted. Det er derfor viktig at røykspjeldet ikke struper røykuttaket på peisen for mye under første gangs innjustering.
 5. Sett inn røykspjeldet som vist på bilde nr. 2.
 6. Skru på en 8 mm mutter ca 20 mm opp på gjengestaget, bilde nr 3.
 7. Plasser festebraketten på hvelvplaten. Plasseringen av festebraketten bestemmes av gjengstagets posisjon. I noen tilfeller må gjengestaget bøyes for å treffe hullet i festebraketten. Festebraketten kan festes hvor som helst i kanten på hvelvplaten.
 8. Lås av mutrene på røykspjeldet og plasser gjengestaget i festebraketten og skru inn den 8 mm bolten i festebraketten, bilde nr. 3.
 9. Skru inn den siste 8 mm mutteren på gjengestaget og reguler inn røykspjeldet og festebraketten, skru til mutter og bolt i festebraketten
 10. La peisdøren stå åpen, tenn på et par avissider for å kontrollere om skorsteinen trekker røyken ut av peisen. Klarer ikke skorsteinen å trekke røyken ut må spjeldet reguleres lenger ned. Er forholdet det motsatte kan røykspjeldet justeres motsatt vei.
 11. Fyr opp i peisen. Når skorsteinen og peisinnsatsen er varm kan dørene åpnes for å kontrollere om innreguleringen av røykspjeldet er riktig. Kommer det ut røyk må spjeldet reguleres ned. Trekkes røyken ut kan spjeldet reguleres opp.
Last ned PDF
DEL PÅ:
Dovre%20blogg%20utlistning_hoysesongfjellhytter

Få hytte-inspirasjon på @dovrepeisen

Få hytte-inspirasjon på @dovrepeisen
Vi har samlet noen av våre stilsikre og trofaste hytte-følgere fra Instagram. Bli inspirert >
Dovre%20bloggbilde%20700x516_denlillehytta2

Gammelt, lite og ujålete. –”Helt perfekt”

Gammelt, lite og ujålete. –”Helt perfekt”
Ved

Bærekraftig. Personlig. Retro. Plassbesparende. Naturlig.

Bærekraftig. Personlig. Retro. Plassbesparende. Naturlig.
Interiørtrendene i 2022 legger vekt på å ta mer bærekraftige valg – å være bevisst på klima og miljø.