Viktig å vite

Dovrepeisen brenner for miljøet

Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste peisprodusent og at vår måte å sirkulere luften på for å gi bedre spredning av varme brukes over hele verden.


Vi er også stolte over at vi er miljøbevisste: 
Vi bruker nemlig grønn energi i produksjonen 
av ovnene våre. I tillegg er produktene merket for å vise at de er utstyrt med et system for sekundær forbrenning og er rentbrennende:


Alle våre ovner er rentbrennende, det vil si at de gir bedre utnyttelse av veden samtidig som de gir mindre utslipp av svevestøv i atmosfæren. I 1991 utviklet vi som de første i verden i tillegg et system for sekundær forbenning som minsket utslippene ytterligere.I følge Statistisk Sentralbyrå var fyring med ved den største kilden til utslipp av svevestøv i 2008. Totalt 48 100 tonn svevestøv ble sluppet ut dette året. Dersom veden som ble brent i rentbrennende ovner i stedet hadde blitt brent i med gammel teknologi, hadde utslippet av svevestøv vært 16 300 tonn høyere.  43 % av veden ble brent i ovner med ny teknologi i 2009. Vi jobber kontinuerlig med 
forbrenningsprisnippet for å gjøre ovnene våre 
enda mer miljøvennlige.

Fordelen med rentbrennende ovner er også at de er mer varmeeffektive slik at du får lavere utgifter til ved og slipper å bruke andre varmekilder. Mens gamle ovner har en virkningsgrad ned mot 50 prosent, har de rentbrennende ovnene en virkningsgrad på opptil 80 prosent. Med Dovrepeisen sparer du både miljøet og økonomien!

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, miljøvett.no


Energimerket

Fra første januar i 2010 skal det foreligge en energiattest fra huseiers side ved salg eller utleie. I denne attesten inngår det et energimerke. Merkingen foregår etter en skala fra A til G etter hvor energieffektivt bygget er. Energimerkingen fremhever de energieffektive boligene og kan gjøre det mer attraktivt å bygge miljøvennlig.


Effektiv og miljøvennlig vedfyring

Dovre AS driver forskning og utvikling sammen med SINTEF Energi AS og Norges forskningsråd.
Forskningsresultatene viser at riktig installasjon av ildstedet og at det benyttes ved av god kvaliteten er av avgjørende betydning for å oppnå effektiv og miljøvennlig vedfyring.

Når veden skal brenne skjer det først en fordamping av vannet i veden. Deretter en fordamping og forbrenning avgassene. Til slutt blir det igjen trekull som forbrennes.
Veden består av nesten 80 % gass som drives ut når veden varmes opp. Utdrivningen av gassene fra veden er avhengig av vedens overflate, vedtype og temperatur omkring veden.


Forskningsresultatene viser at:

 • vanninnhold og størrelse på vedstykkene er de viktigste faktorene
 • vanninnholdet er den mest betydningsfulle faktoren for høye utslipp
 • ved høyt vedforbruk kan partikkelutslippene lett øke 10 ganger ved høyt vanninnhold (over 20 %)
 • ved lave vedforbruk kan partikkelutslippet lett øke 30 ganger ved høyt vanninnhold (over 20 %)
 • store vedstykker gir høye utslipp ved liten lufttilførsel i et kaldt ildsted små våte vedstykker gir mindre utslipp enn store våte vedstykker
 • selv ved av god kvalitet kan gi for mye utslipp når det fyres med liten lufttilførsel
 • veden bør relateres til gitte ildstedsbetingelser eller ildstedet bør brukes i samsvar med vedens egenskaper
 • en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold er utmerket for opptenning
 • opptenning av veden fra toppen vil i mange tilfeller redusere partikkelutslippene i oppstartsfasen
 • små tørre vedstykker bør brukes for å varme opp ildstedet med en god nok
 • opptenningsperiode (minst 10 minutter) for å sikre små utslipp
 • kun tørr ved anbefales for bruk til opptenning sammen med en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold
 • god opptenning (minst 10 minutter) er nødvendig før lufttilførselen til ildstedet kan reduseres forsiktig
 • ved med høyt vanninnhold (over 20 % vann) bør klyves i mindrestykker (2 – 5 cm) dersom det fyres med lavt vedforbruk

Forskningsarbeidet har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998. De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til varme. Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring.

Dovre AS driver fortsatt intens forskning innenfor vedforbrenning og ildsteder sammen med SINTEF Energi AS og Norges forskningsråd. Dovre AS har i juni 2010 fått innvilget et nytt forskningsprosjekt over tre år fra Norges forskningsråd. Gjennom dette forskningsprosjektet har Dovre AS som mål å komme opp med ny og bedre forbrenningsteknologi som ytterligere vil redusere partikkelutslippene fra vedfyring med 75 %.

Det vil også i prosjektet bli viktig å få til ren forbrenning når det fyres rolig med en varmeavgivelse ned mot 1,5 kW. Mellom 15 og 20 % av boligoppvarmingen i Norge skjer med vedfyring i ildsteder. I den norske strategiplanen skal vedfyringen bidra med 8 TWh (terra watt timer) årlig etter 2020. Det betyr en fordobling av varmeproduksjonen fra ildsteder innen 2020 for at myndighetene skal nå sine ambisiøse klima mål. Vedfyringen er den største enkeltstående nasjonale satsningen på området.


Gode grunner til å velge Dovrepeisen

    Miljøvennlig 
    Kostnadsbesparende
    Høy kvalitet   
    Faglig kompetanse  
    Godt design   
    Produktbredde
DEL PÅ:
Dovre%20blogg%20utlistning_hoysesongfjellhytter

Få hytte-inspirasjon på @dovrepeisen

Få hytte-inspirasjon på @dovrepeisen
Vi har samlet noen av våre stilsikre og trofaste hytte-følgere fra Instagram. Bli inspirert >
Dovre%20bloggbilde%20700x516_denlillehytta2

Gammelt, lite og ujålete. –”Helt perfekt”

Gammelt, lite og ujålete. –”Helt perfekt”
Ved

Bærekraftig. Personlig. Retro. Plassbesparende. Naturlig.

Bærekraftig. Personlig. Retro. Plassbesparende. Naturlig.
Interiørtrendene i 2022 legger vekt på å ta mer bærekraftige valg – å være bevisst på klima og miljø.