Inspirasjon

5 viktige ting å tenke på når du kjøper ny ovn

En Dovrepeis er laget for å være et naturlig samlingspunkt, en miljøvennlig oppvarmingskilde og en del av interiøret. Med Dovre kan du med enkle grep få noe helt nytt.


1. Rommets størrelse

I prinsippet kan de fleste rom ha et ildsted, forutsatt at det finnes avtrekk, dvs skorstein, og takhøy - den ikke er lavere enn 2,4 m. Det er viktig at du beregner et ildsted som gir riktig varme i forhold til størrel - sen på rommet. Beregn rundt 80W per m² hvis ildstedet skal være hovedoppvarmingskilde, halvpar - ten holder hvis den skal være et supplement (tilleggsvarme).


2. Skorstein og brannmur

Skorsteinen er ildstedets motor, og konstruksjon og trekk avgjør hvor godt ildstedet vil brenne og varme. Det viktigste er at skorsteinen er tett, høy nok (over 4 m) og at brann - muren er riktig dimensjonert. Er du usikker på dette, kan det kommu - nale Feiervesenet (sjekk på nettet) eller din forhandler gi deg noen tips.


3. Plassering

Du bør tenke igjennom hvordan rommet skal brukes og at ildstedet kan sees og kjennes fra det stedet i rommet hvor du tilbringer mest tid. En TV er lettere å flytte rundt på enn en peis...


4. Velg riktig type

Dovre har vært originalen siden 1933 og gir deg flere måter å re - alisere drømmene dine på. En peisovn med stor glassdør, (er en mellomting mellom peis og ovn), gir deg perfekt innsyn til bålet. En vedovn er en klassisk måte å skape stemning og varme på, både hjemme og på hytta. Peisinnsats gir deg muligheten til å mure din egen drømmepeis, eller sette opp en elementpeis. Dovre har utvalget, du har mulighetene!


5. Praktiske tips

Noen liker å montere ildstedet selv, andre vil ha hjelp. Lytt til din Dovre-forhandler, de vet hva som blir best og kan anbefale deg riktig montør for jobben. Husk at gassovner/peiser er søk - nadspliktige. Skaff deg riktig søknadsskjema hos ditt stedlige bygningsråd eller hos feiervesenet. Og til slutt; les alltid monterings - veiledningen grundig FØR du påbegynner arbeidet.

Kontakt din forhandler i dag, og opplev at fornyelse er en drøm med Dovre, verdens eldste peisprodusent!
DEL PÅ:
Dovre%20bloggbilde%20700x516_DNT

En takk fra Dovre til Dovre

«Da DNT i fjor hadde sitt 150 års-jubileum, slo det oss at vi burde gi en gave til stedet vi i sin tid lånte navnet fra», sier Anette Solheim ved Dovrepeisen i Norge.
Dovre%20bloggbilde%20700x516_trenderih%C3%B8st

Trender i høst

Trender oppdateres ofte raskere enn den nymalte veggen din rekker å tørke. Trender nå bringer deg kanskje nærmere noe mer tidløst og klassisk.
Dovre%20Instainspo%20bloggbilde%20700x516

Bli inspirert av fine hjem med peis på Instagram

Vi har de mest kreative kundene som viser sine flotte Dovrepeiser på Instagram. Her kommer en shoutout til noen av dem. Les mer og bli inspirert!