Inspirasjon

5 viktige ting å tenke på når du kjøper ny ovn

En Dovrepeis er laget for å være et naturlig samlingspunkt, en miljøvennlig oppvarmingskilde og en del av interiøret. Med Dovre kan du med enkle grep få noe helt nytt.


1. Rommets størrelse

I prinsippet kan de fleste rom ha et ildsted, forutsatt at det finnes avtrekk, dvs skorstein, og takhøy - den ikke er lavere enn 2,4 m. Det er viktig at du beregner et ildsted som gir riktig varme i forhold til størrel - sen på rommet. Beregn rundt 80W per m² hvis ildstedet skal være hovedoppvarmingskilde, halvpar - ten holder hvis den skal være et supplement (tilleggsvarme).


2. Skorstein og brannmur

Skorsteinen er ildstedets motor, og konstruksjon og trekk avgjør hvor godt ildstedet vil brenne og varme. Det viktigste er at skorsteinen er tett, høy nok (over 4 m) og at brann - muren er riktig dimensjonert. Er du usikker på dette, kan det kommu - nale Feiervesenet (sjekk på nettet) eller din forhandler gi deg noen tips.


3. Plassering

Du bør tenke igjennom hvordan rommet skal brukes og at ildstedet kan sees og kjennes fra det stedet i rommet hvor du tilbringer mest tid. En TV er lettere å flytte rundt på enn en peis...


4. Velg riktig type

Dovre har vært originalen siden 1933 og gir deg flere måter å re - alisere drømmene dine på. En peisovn med stor glassdør, (er en mellomting mellom peis og ovn), gir deg perfekt innsyn til bålet. En vedovn er en klassisk måte å skape stemning og varme på, både hjemme og på hytta. Peisinnsats gir deg muligheten til å mure din egen drømmepeis, eller sette opp en elementpeis. Dovre har utvalget, du har mulighetene!


5. Praktiske tips

Noen liker å montere ildstedet selv, andre vil ha hjelp. Lytt til din Dovre-forhandler, de vet hva som blir best og kan anbefale deg riktig montør for jobben. Husk at gassovner/peiser er søk - nadspliktige. Skaff deg riktig søknadsskjema hos ditt stedlige bygningsråd eller hos feiervesenet. Og til slutt; les alltid monterings - veiledningen grundig FØR du påbegynner arbeidet.

Kontakt din forhandler i dag, og opplev at fornyelse er en drøm med Dovre, verdens eldste peisprodusent!
DEL PÅ:
Skjermbilde%202021-06-08%20kl_%2012_04_16_v2

Et stykke Dovre midt i «fargeriket»

Et stykke Dovre midt i «fargeriket»
Å åpne Instagramprofilen til @bypiapei er som å åpne smågodtposen når du har lavt blodsukker. Fullt av farger og du har lyst på alt – og mer.
Skjermbilde%202021-05-27%20kl_%2013_51_30_croppet

I Gjerstad finner du Dovrepeiser høyt oppe i trærne

I Gjerstad finner du Dovrepeiser høyt oppe i trærne
I Gjerstad Kommune, 40 minutter nord for Kragerø, svever 3 sjarmerende trehytter flere meter over bakken. Og i hjertet av hver hytte er vi så heldige å være representert med en Dovrepeis – som står og varmer...
Dovre%20bloggbilde%201280x448_oppussing

Toppmåneder for oppussing!

Toppmåneder for oppussing!
Normann har oppussingsdilla. Årlig pusser vi opp for over 60 milliarder kroner. Fire av fem skal pusse opp og store deler av oppussingen skjer i mai og juni.