Driftsproblem

Fyll ut og send oss en henvendelse hvis du opplever problemer med drift av ditt ildsted
Kundeopplysninger
Forhandler
E-post
Driftsproblem
Hvem har montert ildstedet
Høy skog (trær) rundt huset)


Husets plassering


Er skorsteinen rehabilitert


Er veden tørr


Er skorsteinen rehabilitert


Selvmontert


Er ildstedinstallsjon innmeldt til feiervesenet


Er ildstedinstallsjon godkjent av feiervesenet


Foreligger det avvik/mangler i fra feiervesenet på skorstein eller ildsted


Ildstedtype