Tilførsel av luft

I dag er nesten alle hus utstyrt med mekanisk ventilasjon, kjøkkenventilator (ca. 500 – 1000 m3 ) og sentralstøvsuger (ca. 1000 m3 ). Dette krever tilførsel av luft – fra 1500 – 2000 m3 .

Når man i tillegg har et ildsted som krever ekstra forbrenningsluft vil det være behov for ekstra tilluft for å oppnå riktig funksjon. Et lukket ildsted krever mellom 10 – 30 m3 /h. Der hvor undertrykket i rommet er for stort anbefales topp uttak på ildstedet.
Ordet virkningsgrad dukker stadig opp. Virkningsgraden er den energien i veden som vi får utnyttet til oppvarming.

Skal du oppnå en høy virkningsgrad betinger det:

• Høy nok forbrenningstemperatur, riktig balansert mengde oksygen i brennkammeret og tilførsel av sekundærluft.

• Før opptenning må alle trekkventiler stå i åpen posisjon.

• Legg 2 stk. kubber i bunnen og stable deretter opptenningsveden lagvis opp til hullene for sekundærforbrenningen (varierer fra ildstedstype)

• Legg så 2 – 3 poser med opptenningsbriketter eller lignende mellom det øverste laget av opptenningsveden. Opptenning fra toppen vil redusere partikkelutslippet vesentlig i opp - tenningsfasen. Gassene fra veden trekkes mot flammene og brennes opp i stedet for å legge seg på ildstedets kalde overflater som glass, hvelv osv. i opptenningsfasen.

• Det er også viktig at skorsteinen blir varm for å oppnå optimal trekk.

• La veden brenne helt ned til glødende kull før det legges på nytt ilegg.
God tørr ved skal inneholde maks 17% fukt/vanninnhold ref. Norsk Ved. Partikkelutslipppet kan øke 10 ganger ved vanninnhold over 17%. Grov ved kan gi høyt utslipp ved liten lufttilførsel.1 kg ved av slik kvalitet (17% fukt) vil avgi ca. 4300W ved 100% utnyttelse. Visste du at 1 kg ved inneholder like mye varme uavhengig av tresort?