Godkjenning og kontroll av ildsteder

Produktdokumentasjon fra SP Fire Research AS (SPFR).
De fleste ildstedene på det norske markedet blir produsert og testes med hensyn til sikkerhet i andre land enn Norge. I Norge er bygge- skikk og fyringsmønster forskjellig fra resten av Europa. Dette medfører at en norsk produktdokumentasjon for slike produkter er viktig, hvor bl.a. de særnorske kravene for montering av ildstedet blir testet og korrekt dokumentert.

Dette dokumentet er også en tredjeparts vurdering noe som gjør det enklere for produsenter å komme inn på nye markeder. Denne pro-duktdokumentasjonen har tidligere gått under navnet «SINTEF god- kjenning» da vi tidligere var Sintef Norges Branntekniske laboratorium. En produktdokumentasjon fra SPFR er et viktig dokument fordi den inkluderer en kvalitetssikring av produktet, noe som medfører en trygghet for kjøpere av ildsteder. Alle produkter med SPFR produktdokumentasjon er underlagt en årlig fabrikkkontroll, hvor produsentens kvalitetssystem gjennomgås og det tas ut produkter for kontroll. SPFR produktdokumentasjon medfører dessuten også trygghet for ildsstedsprodusenten. SPFR vil kunne bistå med ekstra informasjon/dokumentasjon ovenfor kunder og myndigheter, i tilfeller der det er problemer med ildstedet.

Produktdokumentasjon 


Produktdokumentasjon

Brannmur (100 mm tykke Leca- eller teglstein, eller brannmursplater med samme brannmotstand som 100 mm Leca-/teglstein) utenpå brennbar vegg er ikke noe som benyttes i andre land. Det er derfor viktig at sikkerhetsavstander i forhold til brannmur blir testet, vurdert og dokumentert av SPFR.

Uten en produktdokumentasjon fra SPFR, hvor disse avstandene spesifiseres, kan ildstedet bli montert for nære brennbare materialer, eller også i noen tilfeller for tett inntil brannmuren. Produsentene er også her underlagt en årlig fabrikkkontroll slik at brannmurens isolerende egenskaper ikke svekkes.


Heksesot

Heksesot er en ofte brå og plutselig sort, klebrig misfarging bestående av små partikler og avdampingsprodukter som gjerne oppstår vinterhalvåret i nye og nyopppussede boliger. En mener at dette kan skyldes tilsetningsstoffer i maling, lim, kunststoff, gulvbelegg og lignende. Tilsetningsstoffer damper av overflaten og binder seg sammen med ultrafine sotpartikler som bygger seg opp til større partikler. Det antas også at forbrenning av støv i konveksjonskanaler på vedovner er med på å fremme dannelsen av disse partiklene. Partiklene setter seg på kalde flater og danner en klebrig sotaktig overflate.

http://spfr.no