Dovre tar samfunnsansvar

Bedrifter spiller viktige samfunnsroller og påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn - utover det som er lovpålagt.

Næringslivets oppmerksomhet rundt samfunnsansvar er sterkt økende , både i Norge og globalt, og innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter.
I tillegg til at Dovre gjennom sin produksjon av miljøvennlige, rentbrennende ovner ivaretar hensynet til miljøet, er deres samfunnsansvar også sosialt rettet gjennom deres støtte til de veldedige organisasjonene «Dissimilis», «Ungdom mot narkotika» (UMN) og «mot Vold».

Dissimilis sprer mye glede

Det å være annerledes var på begynnelsen av 50-tallet mye vanskeligere enn i dag. En som bidro sterkt til å ufarliggjøre denne annerledesheten var Wenche Foss, som selv fikk et barn med Downs syndrom. Det var begynnelsen på hennes livslange arbeid for de som er litt annerledes; «vi har en liten søster, vi har en liten bror som er litt annerledes enn mange barn på jord!»I år dedikerte Dissimilis sin årlige festival til Wenche Foss sitt minne.

Kjør for livet

Organisasjonen Kjør for livet har samlet krefter fra mange deler av samfunnet til ett felles prosjekt for ungdommen. Med flere ­motorsportstjerner, samfunnstopper og ­kongelige på laget vil de jobbe målrettet for å gi barn og unge en bedre framtid.
Organisasjonen Kjør for livet er ett annerledes opplevelses – og fritidstilbud til barn og unge.
Ved å bruke motor og motorsport som utgangspunkt, jobber de for  å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse.
Hos oss får barn og unge være med på noe ekte og reelt. Alle får oppgaver, alle må bidra og alle er likeverdige medlemmer av teamet. Sammen med flere partnere ønsker vi å etablere 25 slike KJØR FOR LIVET klubber rundt om i Norge fram til 2014, sier gründer og daglig leder i Knut Ove Børseth.