Fyringsråd

En peis forbruker mer luft enn et frittstående ildsted når peisen fyres med dørene åpne. Det er derfor viktig med god lufttilførsel til rommet peisen er plassert i. 

Hvis skorsteinen er kald når du tenner opp, vil det hjelpe å brenne noen sammenkrøllede avissider oppe mot hvelvplaten i ildstedet. Du får da oppvarmet skorsteinen og oppdriften øker.

Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Etter 5 ? 15 min. fyring kan trekkventilene reguleres til ønsket stilling.

For ildsteder med 2 trekkventiler:

Ventilene under døren tilfører ildstedet den nødvendige undertrekk under opptenning og skal lukkes når opptenningsfasen er ferdig. Overtrekken (over døren ) sørger for "luftspyling" nedover glassene, for å holde disse rene, samtidig som denne luften blander seg med røykgassene og gir den beste forbrenningen. La peisbålet "dø ut" av seg selv. Ilden eller asken i ildstedet må aldri slukkes med vann eller lignende da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset. For å unngå at skorsteinen "suger varme" fra rommet, bør dørene lukkes før peisen forlates.

Tips for fyring (bruk) av gass og vedfyrte ildsteder

Alle rom innholder støvpartikler, selv om det blir støvsuget og vasket regelmessig. Støvpartikler er både synlige og ikke synlige. Større partikler er synlige i spesielle lys og  solforhold. Disse partiklene har ikke negative konsekvenser så lenge støvkonsentrasjonen i luften er lav. Klimaet innendørs kan beskrives som ille når disse opptrer i større mengder.

Blandes disse støvpartiklene seg med partikler fra sot og tjære fra sigarettrøyk, brennende stearinlys og oljelamper i et oppvarmet rom vil kald luft strømme langs gulvet og mot en varmekilde. Varmekilder kan være gasspeis, vedovn eller panelovner.

Når kald luft møter varm luft vil denne stige. Noe av denne luften transporteres igjennom konveksjonskassen i innebygde peiser og rundt ovner generelt, og sendes ut fra disse i rommet med stor hastighet og med høy temperatur.  Luftmengden som transporteres igjennom en konveksjonskasse ligger på mellom 50 – 150 m3 per time. Denne luftmengden varierer ut i fra varmekapasitet på det aktuelle produkt.

Konsekvensene av dette er at støv og smuss fra denne luften blir oppvarmet og til dels brent. Når denne luften kommer i kontakt (berøring) med kalde og fuktige overflater som vegger og tak, kan disse bli missfarget over kun kort tid. Denne missfargingen blir spesielt synlig i nærheten av varmekilden.

Denne missfargingen (avleiringen) kommer hurtigere i nybygg og etter restaurering. Årsaken til dette skyldes at utørkingen av maling og byggematerialer tar tid. Uttørkningstiden er fra 6 uker til 6 måneder, avhengig av bygningsmateriale.

Rommet som varmekilden benyttes i må være godt ventilert og ihht. gjeldende regelverk.

Missfaring (avsetninger) øker med bruk av levende lys, oljelamper osv. når disse partiklene transporteres igjennom en varm sone.

Lukten av brent støv kjennes spesielt når de nevnte varmekildene ikke har vært i drift en stund. Årsaken til denne lukten skyldes at det forbrennes store mengder støv over kort tid.